دسته:داخلی

روز قدس و تظاهرات علیه روحانی

شعار مردم در روز قدس علیه روحانی + ویدئو

قرار بود در روز قدس پیام نفرت مردم ایران از اسرائیل و همراهی آنها با مردم فلسطین به جهان...